Keresés

A KÖVESDI OIL Online Webáruház (www.kovesdioil.hu) Adatvédelmi Szabályzata

Általános tájékoztató adatok:

A NEO SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnevén: NEO SZERVIZ Kft.) a Kovesdi Oil Online Webáruházában (Webáruház) kenőanyagok és akkumulátorok értékesítésével foglalkozik. (A továbbiakban: termékek.)
NEO SZERVIZ  Kft. (Szolgáltató) a Kövesdi oil Online Webáruház jelen honlapján közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon közzéteszi a következő adatait:

Cégneve: NEO SZERVIZ  Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: NEO SZERVIZ  Kft.
Székhelye: 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. 
Telefonszáma: +36 30 420 4549
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégjegyzékszáma:  01-09-33464 
Adószáma: 12417915-2-43
Telephely: 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. 
Telefonszáma: +36 30 420 4549
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A NEO SZERVIZ Kft. a Kovesdi Oil Szaküzletében forgalmazott valamennyi termékét a Webáruházában internetes vásárlása alapján, postai csomagküldéssel történő házhozszállítással is értékesíti vevőinek. A távértékesítési rendszer keretében működtetett, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősülő csomagküldő kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban, a NEO SZERVIZ Kft. (Szolgáltató) a termékértékesítésre vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeit és Honlap Működési Szabályzatát (röviden: ÁSZF) tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé teszi az igénybe vevő megrendelői számára. (Távollévők között kötött fogyasztói szerződés.) A jelen ÁSZF tartalmazza az internetes online megrendelés, valamint az internetes online csomagküldő vásárlás általános szerződési feltételeit, a honlap működésének rendjét, továbbá a reklámküldés és a nyereményjáték szabályait.

Az internetes honlapon online megrendelhető termékek:

1.)   A megrendelhető termékeket, a részletes ismertetésüket és vételárukat a termékjegyzék az alábbi lényeges adatokkal tartalmazza (termékjegyzék):

 1. a) a termék cikkszáma;
 2. b) a termék megnevezése;
 3. c) a termék részletes ismertetője;
 4. d) a termék átvételének módja;
 5. e) a termék ára;
 6. f) a termék szállítási postaköltsége;
 7. g) a termékért fizetendő teljes ár (vételár).

2.)   A termékek lényeges tulajdonságainak ismertetésére, a hozzáadott adalékanyagokat-, aromákat-, színezőket is feltüntető összetételére, tárolására, minőségük megőrzésére, felhasználhatóságára és elkészítésére vonatkozó részletes tájékoztatást az adott termék ismertetője tartalmazza. Az adott termékismertető-oldal a termék nevére kattintva nyílik meg.

3.)   Az áru személyes átvétele esetén a termékjegyzékben feltüntetett „fizetendő teljes ár” (vételár) tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb kötelező közterheket, valamint a Szolgáltató díjait és az összes járulékos költségét, de nem tartalmazza a csomagszállítási postaköltséget.

4.)   Postai csomagküldéssel történő házhozszállítás esetén a termékjegyzékben feltüntetett „fizetendő teljes ár” (vételár) tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb kötelező közterheket, valamint a Szolgáltató díjait és az összes járulékos költségét, így a csomagszállítási postaköltséget is.

A szerződéskötés (megrendelés) előzetes technikai lépései:

1.)   A megrendeléseik elküldését megelőzően, az igénybe vevőknek a következő számítástechnikai lépéseket kell a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez megtenniük:

1 Belépés a webáruházba

2 Termék kiválasztása

3 Termék kosárba rakása

4 Megrendelés gomb megnyomása

 

(Továbbá: számítástechnikai tájékoztató.)

a megrendelő által biztosítandó elégséges hardver- és szoftver feltételekről;

a digitális adattartalom működéséről;
az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről
valamint szükség szerint egyéb technikai tájékoztató.)

2.)   A megrendelés előtt (a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően) a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a fogyasztót a következőkről:

 1. a) A szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságait az adott termékismertető-oldal tartalmazza, amely a termék nevére kattintva nyílik meg [/2.) pont].
 2. b) A Szolgáltató cégnevéről, egyéb adatairól székhelyének postai címéről, telefonszámáról, és az elektronikus levelezési (e-mail) címéről szóló tájékoztatást az ÁSZF I.) fejezete tartalmazza, továbbá ugyanezek az adatai elérhetők a „Kapcsolat” gombra kattintással is.
 3. c) A Szolgáltató internetes termékértékesítési üzleti tevékenységének helye az érintett fióktelepe, melynek postai címéről, telefonszámáról és az elektronikus levelezési (e-mail) címéről szóló tájékoztatást szintén az ÁSZF I.) fejezete tartalmazza, továbbá ugyanezek az adatai elérhetők a „Kapcsolat” gombra kattintással is.
 4. d) A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) a részletes tájékoztatást a termékjegyzék tartalmazza, amely a termék nevére kattintva nyílik meg [/2.) pont]. További tájékoztatást tartalmaz az árakról az ÁFSZ II./3-4.) pontja, valamint az árengedményekről az ÁFSZ II./5.) pontja.
 5. e) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről az ÁFSZ IV. és VI-VII. fejezetei tartalmazzák a fogyasztó szerződés megkötését megelőző részletes tájékoztatását.
 6. f) Szolgáltató által alkalmazott panaszkezelési eljárás a következő: A megrendelő panaszával először NEO SZERVIZ Kft. elérhetőségein az ügyfélszolgálathoz fordulhat. Amennyiben az ügyfélszolgálat intézkedésével a megrendelő elégedetlen, úgy ezt követően a panaszával a NEO SZERVIZ Kft. székhelyének elérhetőségein a vállalkozás ügyvezetőjéhez fordulhat.
 7. g) A megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely jogát a termék a saját vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.

A megrendelő az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján, vagy a következő nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja elállási jogát, amely a „Nyilatkozat-minták” gombra kattintással külön is elérhető:

Elállási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: NEO SZERVIZ Kft. (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék (termékek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………..

Szerződéskötés időpontja: …………..

A termék (termékek) átvételének időpontja: ………………

A fogyasztó (fogyasztók) neve: ………………

A fogyasztó (fogyasztók) címe: …………….

Kelt: ……….. (év) ………………….. (hónap) ….. (nap)

A megrendelő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a nyilatkozatát legkésőbb a termék átvételének napjától számított tizennegyedik napon a Szolgáltatónak elküldi. A megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e szabályoknak megfelelően gyakorolta.

 1. h) A megrendelő elállási joga gyakorlásának feltételeiről a Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti minta alapján elkészítve, az alábbiakban tájékoztatja a megrendelőit, amely tájékoztatója külön is elérhető a „Nyilatkozat-minták” gombra kattintással:

Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél (e-mail) útján az alábbi e-mailcímre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra NEO SZERVIZ Szaküzletünkbe a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. i) Elállási jogának gyakorlása esetén a megrendelőnek kell a termék visszaküldésének költségét viselnie, ugyanis a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 2. j) A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 3. k) A Szolgáltató a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiről a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti minta alapján elkészítve, az alábbiakban tájékoztatja a megrendelőit, amely tájékoztatója a „Nyilatkozat-minták” gombra kattintással külön is elérhető:
 4. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a …………………….. (termék) hibás teljesítése esetén a NEO SZERVIZ Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a NEO SZERVIZ Kft. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a NEO SZERVIZ Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket NEO SZERVIZ Kft. értékesítette Önnek.A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (NEO SZERVIZ Kft-vel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. l) A Szolgáltató az értékesítés utáni ügyfélszolgálati szolgáltatása keretében, a NEO SZERVIZ Szaküzletében – önállóan felelős bevont szakember útján – táplálkozási és főzési tanácsadást biztosít a vevőinek.
 2. m) A Szolgáltató felhívja a megrendelői figyelmét, hogy az általa forgalmazott termékekre jótállást nem vállal, ezért a termékeire jótállás nem áll fenn.
 3. n) A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőit, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem részese.
 4. o) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamára vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza, melynek lényege szerint az átvett termékekért egyidejűleg kell a vételárat megfizetni.
 5. p) A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről az ÁSZF III./1.) pontja tartalmazza a részletes tájékoztatást.
 1. r) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről szintén az ÁSZF III./1.) pontja tartalmazza a részletes tájékoztatást.
 2. s) A Szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét arra is, hogy a szerződési nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ezért a megrendelés elküldésére szolgáló gombot „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” felirattal látta el.
 3. t) A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőit, hogy az elintézetlen kifogásaikkal fordulhatnak az illetékes Budapesti Békéltető Testülethez is.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye és címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. (Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; fax: 06 (1) 488-2186; telefon: 06 (1) 488-2131; honlap: www.bekeltet.bkik.hu)

3.)   A III./2.) pont szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható.

4.)   A megrendeléseik elküldését megelőzően, az igénybe vevőknek kötelezően a következő előzetes írásbeli nyilatkozatokat kell a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez megtenniük az ÁFSZ elfogadásával:

 1. a) „Megrendelőként nyilatkozok, hogy a megrendelésem előtt megismertem, megértettem és kifejezetten elfogadtam a Szolgáltatónak az Általános Szerződési Feltételei és Honlap Működési Szabályzata (ÁSZF) III./2.) pontjában foglaltakkal teljesen egyező tartalmú, a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztatását. Beleegyeztem abba, hogy e tájékoztatását a Szolgáltató velem tartós adathordozón közölte akként, hogy a honlapján, a saját merevlemezén rögzítve, annak elérhetőségét a megrendelői számára folyamatosan biztosítja, ezért a tájékoztatója részemre papíron történő későbbi közlésére nem tartok igényt. Tudomásul veszem, hogy a tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható.”
 2. b) „Megrendelőként nyilatkozok, hogy a részemre nyújtott tájékoztatás megismerését követően, ugyancsak megismertem és kifejezetten elfogadtam a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit és Honlap Működési Szabályzatát (ÁSZF), amely így a megkötendő szerződésünk részévé válik.”
 3. c) „Megrendelőként nyilatkozok, hogy megismertem és kifejezetten elfogadtam a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát, amely így a megkötendő szerződésünk részévé válik.”
 4. d) „Megrendelőként nyilatkozok, hogy megismertem és kifejezetten elfogadtam a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzata keretében előzetesen nyújtott adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatását, melynek ismeretében eme írásbeli nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a termékrendelések teljesítése céljából a Szolgáltató kezelje a Megrendelés űrlapon megadott személyes adataimat.”

A megrendelés (szerződéskötés) menete:

1.)   A megrendelő az árut a „Megrendelés űrlap” kitöltésével, majd ezt követően pedig a „Megrendelés” gomb megnyomásával rendelheti meg. A „Megrendelés űrlap” kitöltése során kötelező megadni:

 1. a) A megrendelt árut, árukat.
 2. b) A megrendelő (vevő) nevét, lakcímét, e-mail címét, és a küldemény kézbesítési címét, ha az nem egyezik meg a lakcímével.
 3. c) A küldeményt átvevő személy nevét, amennyiben az nem egyezik meg a megrendelő személyével.
 4. d) A küldemény kézbesítésének napját, amennyiben a megrendelő két (2) munkanapon túli kézbesítési napot [/5. pont] választott.
 5. e) A megrendelő által választott kézbesítési napszakot (8-13 óra vagy 13-18 óra).

2.)   A megrendelő (vevő) és/vagy a küldeményt átvevő személy telefonszámának/telefonszámainak megadása nem kötelező, de a könnyebb kapcsolattartás érdekében előnyös.

3.)   A megrendelő (vevő) szerződéses nyilatkozata (megrendelése) elküldését megelőzően, a „Megrendelés gomb” megnyomása során az adatbeviteli hibák vagy hiányosságok azonosításához és kijavításához a megrendelő számára a Szolgáltató a következő eszközöket biztosítja: Végleges megrendelés előtt az összes érdemi paraméter ismételt ellenőrzésének lehetősége.

4.)   A megrendelés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház számítástechnikai programja (szoftver) e hozzáférhetővé válás időpontját naplózza, és azt a számviteli szabályokban előírt időtartamra elektronikusan tárolja.

5.)   A hibátlanul és hiánytalanul kitöltött szerződéses nyilatkozata („Megrendelés űrlap”) a „Megrendelés” gomb megnyomásával történő elküldését követően a megrendelő által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap arról, hogy megrendelése megérkezett.

6.)   Megrendelésének visszaigazolása tartalmazza a „Megrendelés űrlapon” a megrendelő (vevő) által megadott adatokat valamint azt, hogy a megrendelését ennek megfelelően a Szolgáltató elfogadta, valamint azt milyen módon és mikor teljesíti.

7.)   A megrendelés visszaigazolás akkor tekintendő a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az hozzáférhetővé válik a számára. A Webáruház számítástechnikai programja (szoftver) a visszaigazolás megrendelőhöz való megérkezésének időpontját (olvasási visszaigazolás) naplózza, és azt a számviteli szabályokban előírt időtartamra elektronikusan tárolja.

8.)   Amennyiben a megrendelésének elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a megrendelés visszaigazolása nem érkezik meg, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttség, a szerződéses kötelezettség alól mentesül.

9.)   A Szolgáltató kizárja a megrendelés-visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt a megrendelő nem tud üzenetet fogadni.

10.) Amennyiben a Webáruház internetes honlap oldalán hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogát a hiba kijavítására.

A hiba felismerése illetve kijavítása után, a Szolgáltató e-mailben azonnal tájékoztatja a megrendelőjét az új adatokról.

A megrendelő eme értesítését követően 48 órán belül e-mailben megerősítheti a megrendelését, vagy elállhat a szerződéstől. E megerősítés elmaradása a megrendelő elállásának tekintendő.

A Webáruház számítástechnikai programja (szoftver) e jelen pontban írt események tényét és időpontját naplózza, valamint azt a számviteli szabályokban előírt időtartamra elektronikusan tárolja.

További adatkezelési nyilatkozatok:

1.) A megrendeléseik elküldése mellett, az igénybe vevők nem kötelezően (saját döntésük szerint még a következőkről nyilatkozhatnak:

 1. a) Hozzájárulás „Elektronikus hirdetés küldéséhez” az alábbiak szerint: „Megfelelő előzetes tájékoztatásom birtokában, megrendelőként kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató az elektronikus hirdetéseit, reklámjait, hírleveleit a közvetlen megkeresésem módszerével velem közölje, és ennek érdekében a Megrendelés űrlapon kötelezően megadott adataimat kezelje.”
 2. b) Hozzájárulás „Nyereményjáték adatkezeléséhez” a következők szerint: „Megfelelő előzetes tájékoztatásom birtokában, megrendelőként kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató által a jelen Webáruház internetes honlapján lebonyolított nyereményjátékában való részvételem esetén, a Szolgáltató ennek érdekében a Megrendelés űrlapon kötelezően megadott adataimat kezelje.”

2.) A megrendelő az V./1./a-b) alpontok szerinti hozzájáruló nyilatkozatait – külön-külön vagy együttesen – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen, írásban visszavonhatja. E visszavonás iránti megrendelői nyilatkozatot ajánlott tértivevényes levélben a Szolgáltató székhelyére, a következő címre kell elküldeni:

NEO SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság
1237 Budapest, Meddőhányó út 1. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óra kötött történik.
A megrendelések más időpontokban is leadhatók, melyek a leadás napját követő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

3.)   A Webáruházban történő internetes online megrendelés alapján a megrendelt áru a megrendelés visszaigazolása napját követő maximum két (2) munkanapon belül, a nyitvatartási időben ELŐZETES EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! személyesen átvehető a Szolgáltató Kovesdi Oil telephelyén:

címe:                    1237 Budapest, Meddőhányó út 1. 
telefonszáma:          +36 (30) 420-4549
e-mail címe:            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
nyitva tartás:          Hétfő - Péntek 8:00 - 17:00

4.)   Az áru személyes átvétele esetén, a vételárat készpénzben az áru átvételével egyidejűleg kell teljesíteni.

5.)   Az áru Magyarország területén internetes online csomagküldő vásárlással, postai utánvéttel bármely szállítási címre megrendelhető.

Ez esetben a Szolgáltató a 24 H Futár, csomagküldő szolgáltatása útján küldi meg az árut a megrendelésben megadott szállítási címre (teljesítési helyre).

A Szolgáltató e megrendeléseket a visszaigazolásuk napját követő két (2) munkanapon belül, vagy az ezt követő három munkanap közül a megrendelő által kiválasztott későbbi munkanapon, az adott munkanapon a megrendelő választása szerint 8-13 óra vagy 13-18 óra közötti napszakban teljesíti.

6.)   Az áru internetes online csomagküldő vásárlása esetén, a vételárat postai utánvéttel, az áru (a csomag) átvételével egyidejűleg, készpénzben kell a kézbesítőnek teljesíteni.

7.)   A csomag átadásáról, és a vételár hiánytalan átvételéről a kézbesítő egyidejűleg a Magyar Posta Zrt. által rendszeresített elismervényt ad a megrendelőnek (vevőnek).

8.)   A megrendelő az áru átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás mennyisége megfelel-e a megrendelésének, továbbá arról, hogy a megrendelt áru sértetlen. Amennyiben a megrendelt áru mennyisége hiányos, vagy az áru sérült (együtt: mennyiségi kifogás), úgy e tényeket a kézbesítő egyidejűleg a Magyar Posta Zrt. által rendszeresített űrlapon a megrendelőnek írásban igazolja. Az így igazolt mennyiségi kifogás alapján, a hiányzó vagy sérült árut a Szolgáltató köteles öt (5) munkanapon belül a saját költségén pótolni. A mennyiségi kifogás előzőek szerinti igazolásának hiányában a megrendelő eredményes mennyiségi kifogással nem élhet a Szolgáltatóval szemben.

9.)   Amennyiben a visszaigazolt megrendelésben (a szerződésben) kikötött időszakban a megrendelt árut (csomagot) a megrendelő vagy a megbízottja a Szolgáltató kézbesítőjétől nem veszi át, úgy ez esetben az ismételt kézbesítés postaköltsége is a megrendelőt terheli. Ilyen esetben – a megrendelés szabályai szerint – a felek a Webáruház honlapján (www.kovesdioil.hu) állapodnak meg az ismételt kézbesítés napjában és napszakában.

Egyéb szerződéses feltételek:

1.)   A szerződéskötés magyar nyelven történik.

2.)   A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem nyomtatja ki, és külön nem iktatja, így e módon a szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető.

3.)   A Szolgáltató a szerződés adatait a számviteli szabályokban előírt időtartamra elektronikusan tárolja.

4.)   Az ajánlati kötöttség ideje kölcsönösen a megrendelés beérkezését követő 48 óra.

5.)   A megrendelő (fogyasztó) a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ez esetben:

 1. a) A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
 2. b) A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 3. c) A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.
 4. d) A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6.)   A Szolgáltató az általa értékesített termékekre jótállást nem vállal.

7.)   Kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény elismerése esetén, ennek keretében a hibás termékeket térítésmentesen – a megrendelő választása szerint – a következőképpen cseréli ki:

a) A hibás termékeket személyesen a Szolgáltató NEO SZERVIZ Szaküzletében 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. lehet kicserélni.
b) A hibás termékeket postai utánvéttel a Szolgáltató NEO SZERVIZ Telephelyére 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. is vissza lehet küldeni.
c) Olyan terméke esetében, amely a minőségét több mint kettő (2) hónapig megőrzi, a vevő köteles a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül kérni a kicserélést a Szolgáltatótól.
d) Olyan terméke esetében, amely a minőségét kettő (2) hónapnál kevesebb ideig őrzi meg, a vevő köteles a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a minőség megőrzési határidőn belül kérni a kicserélést a Szolgáltatótól.
e) A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket a Szolgáltató a termék postai kézbesítését (átvételét) követő kettő (2) munkanapon belül kicseréli.
f) Az olyan zárt csomagolású terméket, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után postai úton nem küldhető vissza, a Szolgáltató a termék postai kézbesítését (átvételét) követő kettő (2) munkanapon belül, kizárólag a NEO SZERVIZ Telephelyén 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. cseréli ki.

8.)   A megrendelők jogainak további alapvető szabályait a következő legfontosabb jogszabályok tartalmazzák:

a) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

b) 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;

c) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

d) 2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

e) 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

f) 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

g) 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

VIII.)  A reklámküldés szabályai:

1.)   Reklámjai közvetlen közlése esetén – amint ezek hozzáférhetővé válnak az igénybe vevő számára – a Szolgáltató egyértelmű tájékoztatást ad azok ilyen jellegéről.

2.)   Reklámokat a Szolgáltató csak akkor közöl, ha ahhoz a címzett előzetesen egyértelműen és kifejezetten írásban hozzájárult.

3.)   A reklámküldés további szabályait a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

IX.)    A nyereményjátékok szabályai:

1.)   A Szolgáltató saját döntése alapján a Webáruháza internetes honlapján nyereményjátékokat bonyolíthat le, melyen a megrendelői önkéntes elhatározásuk alapján részt vehetnek.

2.)   A nyereményjátékban résztvevőknek kötelezően a V./1./b) alpontban jelzett előzetes írásbeli nyilatkozatot, valamint az „Elfogadás” gomb megnyomásával a következő nyilatkozatot kell a részvételükhöz megtenniük.

Megrendelőként nyilatkozok, hogy megismertem és kifejezetten elfogadtam a Szolgáltató által a Webáruháza honlapján közzétett Nyereményjáték Szabályzatát.”

3.)   A Szolgáltató által szervezett nyereményjátékok lebonyolításának szabályait, az abban való részvétel feltételeit, és a nyereményekre vonatkozó tudnivalókat a Nyereményjáték Szabályzata tartalmazza, melyhez való hozzáférést a Webáruháza internetes honlapján kellő időben előre, minden érdeklődő számára biztosítja.

4.)   A nyereményjátékokkal kapcsolatos információk a „Nyereményjáték” gomb megnyomásával, a következők szerint tagolt almenű -pontokban érhetők el:

 1. a) „Elfogadás
 2. b) „Lebonyolítás
 3. c) „Részvételi feltételek
 4. d) „Nyeremények
 5. e) „Nyereményjáték Szabályzat

5.)   A „Nyereményjáték” gomb akkor aktív (piros színű), amikor a Szolgáltató meghirdeti az által szervezett nyereményjáték későbbi időpontban történő megkezdését. Ellenkező esetben a „Nyereményjáték” gomb inaktív (kék színű).